Bạn thân là như thế nào ư?!

Bạn thân là như thế nào ư?!

0 32

~ Mày ơi! Tao bị té xe… Thế có sao k? ý tao là cái xe ấy?!
~ Mày ơi! Tao bị nó đá rồi… Thế hả?! Có sao không?! Có khóc không?! Ý tao là bồ mày á?!
~ Mày ơi! Tao đau… Uhk! Thấy mày cũng tội… Nhưng kệ mày.
Là người sẵn sàng bên bạn khi bạn cần.
Là người muốn bạn tự đứng lên sau những vấp ngã.
Là người quan tâm bạn, nhưng vẫn cười ha hả… khi bạn đau.
Bạn thân là gì ư?! Chỉ đơn giản là thế đó.